1998/02: Straffbar hacking

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]