1997/11: Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]