1997/09: Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

Vedlegg Størrelse
PDF icon 3.79 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]