1997/07: Elektronisk informasjonsansvar

Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling

Vedlegg Størrelse
PDF icon 3.24 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]