1997/02: Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]