1996/07: Elektronisk publisering - Utgvalgte rettslige aspekter

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]