1994/10: Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer

Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer

- særlig om avskrivninger

Vedlegg Størrelse
PDF icon 4.48 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]