1994/04: Sykepenger og personvern

Mari Bø Haugstad

Sykepenger og personvern

Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd

Vedlegg Størrelse
PDF icon 2.97 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: