1993/02: Informationsansvaret

Informationsansvaret - Erstatningsansvar for informationstjenester, særlig ved databaseydelser

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]