1992/10: Rettslige sider ved teletorg

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]