1991/07: Lovdata - Historie, lov- og forskriftsystem

Lovdata - Historie, lov- og forskriftsystem

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]