1991/05: Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 2

Rolf Riisnæs

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 2

Rapport fra den nordiske konferansen 1990

Vedlegg Størrelse
PDF icon 7.17 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]