1990/12: Norms and formalization

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]