1990/06: Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]