1988/12: Safe P: Sikring av foretak, EDB-anlegg og personverninteresser etter personregisterloven

Safe P: Sikring av foretak, EDB-anlegg og personverninteresser etter personregisterloven

Vedlegg Størrelse
PDF icon 3.13 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]