1987/15: Skatterettslige ekspertsystem

Skatterettslige ekspertsystem - Et eksempel basert på skattelovens § 77

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]