1987/12: Strafferettslig vern av immaterielle goder

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]