1986/08: Kompendium i informasjonsrett

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]