1986/04: Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer - kontraktsrettslige aspekter

Jon Skjørshammer

Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer - kontraktsrettslige aspekter

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]