1986/01: Formidlingsplikt for kabeleier

Anne Kirsti Brække

Formidlingsplikt for kabeleier og andre regler om signaldistribuerte tjenester

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]