1985/06: Utvalgte artikler i rettsinformatikk

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]