1984/01: Kabelnett: Bygnings- og ekspropriasjonslov

Jon Skjørshammer

Kabelnett: Bygnings- og ekspropriasjonslov

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]