1983/14: Utvalgte emner i jus og EDB

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]