1983/09: EDB-basert informasjonssyetem for forvaltningens praksis

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]