1982/01: Nordiske personregisterlover - Council of Europe - OECD guidelines

Nordiske personregisterlover - Council of Europe - OECD guidelines

Vedlegg Størrelse
PDF icon 1.46 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]