1981/07: The Lawdata papers

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]