1981/04: Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen

Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]