1981/02: Notater om deontiske systemer

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]